Gezinti Bağlantılarını AtlaAna Sayfa>> Tüm Haberler>> Haber Ayrıntıları

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası "Kronik Hava Yolu Hastalıkları"
Eklenme: 07.09.2017 10:36 | Kategori: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE PRG. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (AR-GE Hizmetleri Birimi) | Okunma Sayısı: 133  

İçinde yaşadığımız yüzyılda insan ömrünün uzatılması tüm dünyada ve ülkemizde kronik hastalıkların en önemli mortalite ve mobidite sebebi olması nedeni ile sağlık alanında yeni yaklaşımlar geliştirilmesini gerektirmiştir. Kronik hastalıklara sebep olan risk faktörleri ile mücadele, ancak ulusal politikalar ve uzun vadeli stratejiler yoluyla başarıya ulaşabilir. Sağlıklı beslenme, fiziksel hareketliliğin yaygınlaştırılması, tütün kullanımının azaltılması gibi uygulamalar tüm sektörlerin katılımını gerektiren önemli koruyucu faktörlerdir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında sağlığın tüm politikalarda yer alması önemlidir.

Dünyada 2005 yılında gerçekleşen 58 milyon ölümden 35 milyonun nedeni kronik hastalıkların ve önümüzdeki 10 yıl içinde bu hastalıklardan ölümlerin % 17 oranında artması beklenmektedir. Bu durum, hem halk sağlığı, hem toplumlar ve ekonomileri için çok ciddi bir tehdittir.

Kronik hastalıklar ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Tüm Türkiye’de 2000 yılı için hesaplanan toplam 430.459 ölümün 305.467’si (%71) kronik hastalıklar nedeni iledir. Solunum sistemi hastalıklarından ölüm sayısı ise 34.211’dir. (%7.9)

Kronik hava yolu hastalıklarının büyük çoğunluğunu (%65) kronik hava yolu hastalıkları (KHH) (Astım, KOAH) oluşturmaktadır. Gerek risk faktörleri, gerekse önlem ve tedavileri konusunda büyük benzerlik gösteren Kronik hava yolu hastalıkları , hemen her ülke gibi ülkemizde de morbidite ve mortalitenin en önemli nedenleri arasında yer almakta ve çok ciddi toplumsal ve ekonomik yük oluşturmaktadır.

Kronik solunum hastalıkları içerisinde en sık görülen hastalıklar olan Astım ve KOAH hava yolunun inflamatuar hastalıklarıdır. Risk faktörleri, patogenetik süreç, tanı, tedavi ve korunmada pek çok benzerliklere sahiptirler.

 KOAH

KOAH; tam olarak geri dönüşümlü olmayan hava akımı kısıtlanması ile karakterize, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Risk Faktörleri;

·         Genler

·         Partiküllerde maruziyet

ü  Tütün Dumanı    

ü  Mesleki tozlar

ü  İç ortam hava kirliliği

ü  Dış ortam hava kirliliği

 

 

·         Akciğerlerin büyümesi ve gelişmesi

·         Oksidatif stres

·         Cinsiyet

·         Yaş

·         Solunumsal enfeksiyonlar

·         Sosyoekonomik durum

·         Beslenme

·         Ek hastalıklar

 KOAH tedavisinin hedefleri;

·         Semptomların giderilmesi,

·         Hastalığın ilerlemesinin önlenmesi,

·         Egzersiz toleransının artırılması,

·         Sağlık durumunun iyileştirilmesi,

·         Komplikasyonların önlenmesidir.

 ASTIM

Astım, hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Semptomları; nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma, baskı hissi ve öksürüktür.

Risk Faktörleri

·         Kişisel faktörler

ü  Genetik

ü  Cinsiyet

ü  Obezite

·         Çevresel faktörler

ü  Allerjenler

ü  Enfeksiyonlar

ü  Sigara dumanına maruziyet

ü  İç ve dış ortam hava kirliliği

ü  Mesleksel ajanlar

ü  Beslenme

 TEDAVİ

Tedavinin başarılı olması için aşağıda sıralanan koşulların yerine getirilmesi ve bir bütün oluşturması önem taşımaktadır.

1-    Hasta eğitiminin ve hasta, hekim işbirliğinin oluşturulması,

2-    Risk faktörlerine maruziyet azaltılması

3-    Astımın değerlendirilmesi

4-    Astımın değerlendirilmesi, tedavisi ve izlenmesi,

5-    Astım ataklarının tedavisinin sağlanması

Astım tedavisinin amacı hava yollarındaki inflamasyonu kontrol altına almaktır. Günümüzde astımın kesin tedavisi olmamakla birlikte uzun süre kullanılan antiinflamatuar ilaçlarla hava yollarındaki inflamasyon kontrol altına alınabilir. Hastalar antiinflamatuar ilaçları kullandıkları sürece inflamasyon baskılanır, buna bağlı olarak semptomlar kaybolur, solunum fonksiyonlarında ve bronş hiperreaktivitesinde düzelmeler sağlanır.Hava durumu en iyi IE'da görüntülenir

 

              Şikayetleriniz | İletişim | RSS  

 

T. C. Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü
Poligon Mah. 123/11 Sok. Karabağlar/İZMİR Tel: +90 232 248 33 10 - Faks: +90 232 402 00 33 e-posta: bilgi.edinme saglik.gov.tr
Sayfamızı en iyi 1024x768 çözünürlükte ve IE 10.0'da görüntüleyebilirsiniz.

Web Master & Tasarım: Meltem ÖZARSLAN - İHSM  2012-2017