25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Halk Sağlığı Müdürlükleri kapatıldığından, mevcut görevlerimiz İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Resmi Web Sitesi
ÖNEMLİ! Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Duyurusu
İHSM Personel Online Sayfası
İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı
İHSM e-posta
Aile Hekimliği İletişim Bilgileri
Eğitim Portalı
Yönetim Web
Sağlık-NET2 KDS
Ölüm Bildirim Sistemi
Bildirimler(Kuduz Şüpheli Temas, A,B,C Grubu Bildirim)