25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Halk Sağlığı Müdürlükleri kapatıldığından, mevcut görevlerimiz İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Resmi Web Sitesi
 Dikkat! Aile Hekimliği Birimleri İçin Ek Yerleştirme Duyurusu
na www.ism.gov.tr adresi DUYURULAR bölümünden ulaşılabilir.
İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı